در جهت رفع مشكلات تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج كه مدت مدیدی را در خارج از كشور بوده اند ، طرح معافیت آنان در قبال پرداخت وجه مطرح و به تصویب ستاد كل نیروهای مسلح رسید كه در چارچوب این طرح مشمولان وظیفه می توانند با داشتن شروط ذیل و با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان وجه از معافیت مذكور استفاده نمایند:

شرط اول: قبل از 29/12/82 از كشور خارج شده باشند.

شرط دوم: حداقل 2 سال در خارج از كشور اقامت و سكونت داشته باشد.

شرط سوم: در هر مرحله حداقل 9 ماه در خارج از كشور سكونت داشته باشند.

تبصره: مدت زمانی كه افراد در هر مرحله (حداكثر سه ماه) به داخل كشور سفر می كنند از زمان اقامت آنان كسر نمی شود.

شرط چهارم: آن دسته از ایرانیان مقیم خارج از كشور كه از تاریخ ابلاغ اولیه مقررات (4/11/82) حداكثر سه سال قبل از سن مشمولیت وارد كشور شده اند در شمول مقررات قرار می گیرند. لیكن كسانی كه قبل از تاریخ مذكور (4/11/82) و در زیر سن مشمولیت وارد كشور شده اند در شمول مقررات قرار نمی گیرند.

شرط پنجم: مبنای محاسبه اقامت 2 ساله بعد از سن 13 سالگی تمام خواهد بود.

تذكر 1:مشمولانیكه با سپردن ودیعه از كشور خارج شده لیكن برنگشته اند با داشتن سایر شرایط هم مجاز به استفاده از معافیت می باشند.

تذكر 2: مشمولانیكه به خدمت اعزام شده و لیكن ترك محل خدمت نموده اند ، در صورتیكه تاریخ فرار آنان بعد از 29/11/75 بوده باشد، كه مورد عفو مقام معظم فرماندهی كل قوا قرار گرفته اند می توانند از این معافیت استفاده نمایند اما سربازانیكه فرار آنان بعد از 29/11/75 باشد ، ابتدا می بایست از طریق نیروی مربوطه جهت رسیدگی به جرم فرار از خدمت به سازمان قضائی نیروهای مسلح معرفی و پس از صدور حكم و اجرای آن در شمول مصوبه قرار خواهند گرفت.

 تذكر 3: دانشجویان بورسیه یا مشمولان دارای تعهد كه برابر ضوابط از كشور خارج شده اند در صورت واجد شرایط بودن و پس از موافقت سازمان مربوطه و انجام تسویه حساب مجاز به استفاده از این معافیت می باشند.

           Police.ir

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 بهمن 1388    | توسط: بهنام    | طبقه بندی: مشکل سربازی و مجوز خروج از کشور مشمولین،     | نظرات()