مجوز خروج از كشور

سئوالات و پاسخهای مربوط به مجوز خروج از كشور

سئوال

پاسخ

1 - میزان  ودیعه برای مجوز خروج از كشور چه مبلغ و نوع وثیقه چه می باشد? برای سفرهای زیلرتی چك به مبلغ 15 میلیون تومان - سفرهای علمی كوتاه مدت 5 میلیون تومان نقد و برای سفرهای سوریه و تحصیل در دانشگاههای خارج مبلغ 15 میلیون تومان نقد - ضمانتنامه بانكی یا وثیقه ملكی.
2 - اخذ ودیعه بصورت ضمانتنامه بانكی چگونه است و چه بانكی معتبر می باشد؟ ضمانتنامه همه بانكها با هماهنگی امور مالی سازمان وظیفه عمومی ناجا معتبر می باشد.
3 - نحوه خروج از كشور دانشجویان از طریق ستاد عمره دانشجویی چگونه است ؟ با در خواست ستاد عمره دانشجویی و تعهد آن ستاد و نداشتن غیبت مشمول امكان خروج از كشور دانشجویان برای عمره وجود دارد.
4 - آیا به مشمولان غائب مجوز خروج تعلق میگیرد? هیچ مشمول غایبی به هیچ وجه مجاز به خروج از كشور نمی باشد.
5 - مجوز خروج به مقصد چه كشورهایی و به چه منظور صادر میشود?

1- تمامی كشورها به منظور سفر علمی به جز فلسطین اشغالی               

2- كشورهای زیارتی (عراق، سوریه و عربستان)
6 - خروج از كشور دانشجویان به چه صورت میباشد؟ به منظور سفر علمی و فرصت مطالعاتی و اخذ پذیرش با درخواست و تائید دانشگاه و سپردن ودیعه 5 میلیون تومانی مجوز خروج برای دانشجویان صادر می شود.
7 - مدت خروج از كشور به منظور فرصت مطالعاتی در دوره های فوق لیسانس و دكتری به چه صورت میباشد؟ فوق لیسانس 6 ماه و دكترا یكسال می باشد.
 

8 - نحوه خروج از كشور متعهدین خدمت به سازمانها

 ( نفتكش، كشتیرانی، هواپیمائی، آموزش و پرورش و

 قوه قضائیه،. . .)چگونه می باشد؟
با درخواست سازمان مربوط پس از طی دوره آموزش نظامی و تعهد سازمان مربوط به مبلغ 15 میلیون تومان خروج این افراد ممكن میباشد.
9 - نحوه خروج از كشور ورزشكاران اعم از دانش آموز و دانشجو چگونه می باشد ؟ با درخواست سازمان تربیت بدنی در صورت نداشتن غیبت و تضمین لازم از سوی فدراسیون مربوطه امكان خروج ورزشكاران مشمول ممكن می باشد
10 - نحوه خروج از كشور دانشجویان از طریق ستاد عمره دانشجوئی چگونه است? درخواست ستاد عمره دانشجوئی و تعهد آن ستاد و نداشتن غیبت
11 - نحوه خروج از كشور فرزندان مامور ثابت دولت در خارج از كشور چگونه است? با تائید ماموریت از طرف وزارت امور خارجه و  به شرط نداشتن غیبت  و سپردن تضمین از سوی سازمان مربوطه همراهی فرزندان مامورین ثابت دولت در خارج از كشور تا پااین ماموریت والدین امكان پذیر می باشد.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 آذر 1388    | توسط: بهنام    | طبقه بندی: مشکل سربازی و مجوز خروج از کشور مشمولین،     | نظرات()